Home

It’Sparklinq is in 2006 opgericht door mr. Pauline Gerdingh.

Het kunnen omzetten van gegevens in beslissingsondersteunende informatie  wordt in toenemende mate gezien als een strategische kerncompetentie om competitief voordeel te creëren.

Business Intelligence valt uiteen in twee perspectieven; vanuit de techniek en vanuit de business.

Als er alleen vanuit een business perspectief naar informatie wordt gekeken is er consensus over de benodigde rapportages en te halen doelstellingen, maar is de data veelal niet voldoende ; onbetrouwbaar en de architectuur is statisch.

Als er alleen vanuit een technisch perspectief wordt gehandeld, is een veelheid aan data beschikbaar, maar ontbreekt het aan zinvolle rapportages en inbedding in de organisatie.

Pauline werkt al sinds  1986 in de Information Technology  voor bedrijven zoals PTT Telecom; Bull; Align Consulting & C/TAC;  Accenture; PwC;  Ministeries en Akzo Nobel. Zij kan de brug slaan tussen techniek en business.

Zij gaat er vanuit dat alle benodigde gegevens reeds binnen uw organisatie beschikbaar is: of in systemen of als kennis bij uw experts.  Door een gelaagd model kan de benodigde data door de juiste analisten omgezet worden in rapportages en dashboards, die weer via portals bij de juiste managers terecht komen.  Enerzijds kan zij als projectmanager er voor zorgen dat de data beschikbaar en betrouwbaar is, en anderzijds kan zij uw organisatie leren hoe u deze informatie kunt gebruiken in uw besluitvorming en deze informatieprocessen inbedden in uw organisatie.

Ze heeft veel ervaring met het verzamelen van gegevens uit verschillende systemen, het omvormen en verrijken van deze data naar uniforme informatie en het presenteren en publiceren van data voor analysedoeleinden en dashboards.  Ze heeft daarbij de nieuwste technologie van SAP voor data transformatie (bijvoorbeeld DataServices van SAP), Sustainability Performance Management (SuPM) tooling, Dashboarding (Xcelsius), etc. reeds ingezet.

It’sparklinq wilt geen advies geven, maar daadwerkelijk informatie opleveren en kennis overdragen hoe u deze informatie zelf kunt inzetten.

Uw eigen inzicht is uiteindelijk meer waard dan het advies van de beste consultant !

Bel eens voor een vrijblijvend gesprek: 06  12272490.